Premium Sculpt

Year Released:

Checklist:
- Naruto Uzumaki
- Shadow Clone Naruto Uzumaki
- Kakashi Hatake
- Gaara
- Orochimaru
- Sasuke Uchiha
- Rock Lee


Premium Sculpt Figures

Naruto Uzumaki

View Figure

Shadow Clone Naruto Uzumaki

View Figure

Kakashi Hatake

View Figure

Orochimaru

View Figure

Sasuke Uchiha

View Figure

Rock Lee

View Figure