Naruto Squad 3 Packs

Year Released:

Checklist:
- Squad 7 (Naruto, Sasuke, Sakura)
- Squad 10 (Shikamaru, Ino, Choji)
- Sound Ninja (Zaku, Dosu, Kin)
- Orochimaru and grass ninjas
- Forest Battle (Naruto, Sasuke, Gaara)
- Sharingan Battle (Sasuke, Kakashi, Itachi)
- Sannin Battle (Jiraiya, Tsunade, Orochimaru)
- Hokage Battle (Hashirama, Tobirama, Hiruzen)


Naruto Squad 3 Packs Figures

Squad 7 (Naruto, Sasuke, Sakura)

View Figure

Squad 10 (Shikamaru, Ino, Choji)

View Figure

Sound Ninja (Zaku, Dosu, Kin)

View Figure

Orochimaru and grass ninjas

View Figure

Forest Battle (Naruto, Sasuke, Gaara)

View Figure

Sharingan Battle (Sasuke, Kakashi, Itachi)

View Figure

Sannin Battle (Jiraiya, Tsunade, Orochimaru)

View Figure

Hokage Battle (Hashirama, Tobirama, Hiruzen)

View Figure